На кафедрі іноземних мов відбулась І Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century».

У роботі конференції взяли участь студенти, магістранти, аспіранти та молоді науковці з 32 вищих навчальних закладів України:

 • Національний університет харчових технологій
 • Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України
  НТУ_КПІ ім. І.Сікорського
 • Університет внутрішніх справ
 • Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом
 • Національний Авіаційний університет
 • Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
 • Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
 • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Державний заклад «Одеська політехніка»
 • Національний університет «Одеська юридична академія»
 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 • ДНУЗТ ім. академіка Лазаряна
 • Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ
 • Криворізький державний педагогічний університет
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
 • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
 • ДВНЗ «Промислово-економічний технікум», комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області
 • Бердянський державний педагогічний університет
 • Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету»
 • Донецький державний університет управління
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Робота конференції відбулась за наступними напрямками:

1. Виробництво та технології.
2. Аграрні науки та продовольство.
3. Екологія.
4. Механічна та електрична інженерія.
5. Архітектура та будівництво.
6. Інформаційні технології.
7. Управління та адміністрування.
8. Цивільна безпека та право.
9. Гуманітарні науки.
10. Соціальні та поведінкові науки.

На конференції розглядались ключові проблеми та нові тенденції аграрного, промислово-виробничого, економічного, інформаційного, екологічного та соціального розвитку суспільства.

За результатами конференції було видано три томи матеріалів конференції «Science and innovations in the 21st century: матеріали І Всеукраїнської Інтернет конференції студентів та молодих вчених (Мелітополь, 12 травня 2021 р.).

Програма та матеріали конференції представлені на сайті кафедри іноземних мов.

Запрошуємо усіх бажаючих до участі наступного року!

Вікторія Лемещенко-Лагода,
координатор конференції,
заступник РМУЗВО з наукової роботи,
викладач кафедри «Іноземні мови»