2014-10-23 10.57.02Тваринництво як сільськогосподарська галузь за організаційно-економічною структурою та технологічними особливостями наближається до промислового виробництва – цілорічні виробничі процеси, чітка ритмічність роботи, визначений заздалегідь розпорядок дня на тваринницькому підприємстві, постійний штат обслуговуючого персоналу, стаціонарне обладнання, до того ж переважно електрифіковане. Все це свідчить про великі потенційні можливості галузі.

Сучасні тенденції розвитку тваринництва спричинили потребу впровадження системи раціональних принципів виробництва, появу його нових функціональних особливостей, які полягають в тому, що комплекти машин та обладнання формують відповідно до технологій утримання тварин, виробництва й зберігання кормів, включаючи засоби механізації транспортно-перевалочних і допоміжних робіт, а також засоби автоматизованого контролю та управління технологічними процесами.

Дисципліна «Машиновикористання техніки в тваринництві» є однією з профілюючих, які забезпечують формування комплексу необхідних знань та вмінь у процесі підготовки фахівців зі спеціальності  208 «Агроінженерія» у аграрних закладах вищої освіти.

Для того, щоб визначити ступінь оволодіння необхідними знаннями та навичками студентами четвертого курсу механіко-технологічного факультету ТДАТУ, для них було проведено олімпіаду на тему «Сучасне тваринництво – таке цікаве і захоплююче».

Згідно затвердженого плану на кафедрі «Технічний сервіс та системи в АПК» олімпіада була проведена 16 квітня 2019 року доцентом, к.т.н. Болтянською Н.І. В олімпіаді прийняли участь 28 студентів.

Проводилась олімпіада в три етапи. Загальна кількість балів, набраних кожним учасником олімпіади, визначалась додаванням усіх балів отриманих за кожен етап. Переможцями олімпіади стали студенти, які набрали максимальну кількість балів.

За успішну участь у олімпіаді переможці одержали додаткові бали до свого загального рейтингу:

І-е місце поділили студенти 14МБАІ та 15МБАІ груп Малюга В.В., Стоянова А.В. та Царан О.М. і отримали по 15 балів до загального рейтингу з означеної дисципліни.

За участь у олімпіаді учасники одержують 5 балів до свого загального рейтингу з дисципліни.

За матеріалами: кафедра ТСС в АПК