У сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе більшої ваги для життя людини і соціуму в цілому. Показником успішності і якості освіти сучасного університету є його позиція у національних та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.

Академічний рейтинг «ТОП-200 Україна» – рейтинг 200 найкращих українських ЗВО. Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» презентував п’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «ТОП-200 Україна 2021».

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ТДАТУ посів 63 місце серед 200 кращих ЗВО України.

Серед аграрних ЗВО – Таврійський ДАТУ посів 2 місце після НУБІП.

Серед університетів Запорізької області – ТДАТУ обіймає третю сходинку після ЗНУ та ЗНТУ.

Впродовж багатьох років ТДАТУ посідає достойні місця у національному академічному рейтингу ТОП-200. Слід зазначити, що цей успіх Університету є яскравим підсумком плідної і ефективної діяльності у 2020-2021 навчальному році усіх викладачів, науковців та студентів ТДАТУ! Навіть у складній ситуації, що пов’язана з пандемією коронавірусу у світі, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного забезпечує високий рівень вищої освіти, наукової та міжнародної діяльності!

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019.

Цього року для оцінювання рейтингу ЗВО додатково враховувалися: Scopus та Google Scholar Citations (публікаційна активність вчених університету); Webometrics та UniRank (якість представлення та популярність ЗВО в Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників); участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу (міжнародна діяльність, стажування та практики за кордоном); результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт (якість підготовки); наявність стипендіатів Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених (результативність навчально-наукової роботи); кількість отриманих патентів вченими університету (винахідницька діяльність).

Напередодні початку приймальної кампанії 2021 року майбутні абітурієнти повинні розуміти, що можна стати висококваліфікованим і конкурентоспроможним фахівцем, навчаючись у ТДАТУ, який є лідером не тільки у південно-східному регіоні країни, а й у всій Україні!

Ігор Грицаєнко,
помічник ректора