basu1Винахід людьми знарядь праці бере свій початок у далекому минулому. Першими знаряддями, що створила людина, були плуг, соха і косуля, за допомогою яких оброблялась земля перед висадкою рослин і насіння.

Сучасна економіка і запити споживачів вимагають створення більш досконалих технологій і обладнання, в зв’язку з чим і з’явилася спеціальність 208 «Агроінженерія». Вона має на увазі підготовку професіонала, який зможе створювати нове обладнання, сучасні пристрої та технології, і впроваджувати їх у виробничий процес. Кадри, підготовлені за даною спеціальністю, можуть працювати як в науковій сфері, так і на виробництві або в галузі управління.

Якщо ви обрали для себе цю спеціальність, необхідно здати ЗНО з наступних предметів:

Редакційно-видавничий відділ