У Таврійському державному університеті імені Дмитра Моторного розпочався розподіл з працевлаштування здобувачів вищої освіти, які завершують навчання у цьому році. Першими про своє місце роботи розповідали студенти-випускники спеціальності 201 «Агрономія».

Згідно законодавства, здобувачі вищої освіти, які навчалися за рахунок бюджету, повинні в обов’язковому порядку знайти собі місце роботи за фахом та відпрацювати протягом трьох років. Одна із затребуваних спеціальностей у ТДАТУ – «Агрономія». Вона, до речі, була створена за чисельними проханнями роботодавців, адже кваліфіковані агрономи дуже затребувані. Це особливо важливо у ситуації на ринку праці, що зараз склалася в Україні.

На сьогоднішній день Таврійський ДАТУ один з небагатьох закладів вищої освіти на півдні України, який готує фахівців за цією спеціальністю. В ході бесіди студентів з проректором з НПР Олександром Ломейко, головою профкому Миколою Андрущенко та начальником відділу зв’язків з виробництвом Віктором Сингаєвським з’ясувалося, що багато здобувачів вже працюють за фахом. Протягом навчання вони проходили виробничу практику на підприємствах, де позитивно зарекомендували себе.

Багато студентів під час навчання обрали дуальну форму, вони підтверджували свої знання на виробництві і отримали рекомендації від роботодавців щодо працевлаштування. Всі студенти-випускники спеціальності «Агрономія» 2021 року гарантовано працевлаштовані, це свідчить про те, що ТДАТУ готує затребуваних фахівців.

Важливим моментом у розподілі за фахом є, так званий, захист молодих працівників від звільнення. Згідно чинного законодавства, роботодавець не має права звільнити працівника, який прийшов працювати за розподілом.

Проходити розподіл студентів випускників за фахом в Університеті буде протягом лютого.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ «Агро Таврія»