Національне агентство кваліфікацій (НАК) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій. Офіційно НАК розпочало свою діяльність у листопаді 2019 р. у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України.

З цього часу співробітники Національного агентства кваліфікацій плідно працювали над розробкою професійних стандартів, а також процедури з акредитації кваліфікаційних центрів. У результаті такої роботи виникла потреба у залученні експертів до акредитації кваліфікаційних центрів.

Рішенням Національного агентства кваліфікації, протокол №20 (56) від 09.12.2021 завідувача кафедри комп’ютерних наук, Сергія Шарова було включено в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів та занесено до Реєстру кваліфікацій.

Слід зазначити, що процедура відбору експертів для акредитації кваліфікаційних центрів передбачала декілька етапів. На першому етапі співробітниками НАК проводиться серія семінарів з потенційним кандидатам в експерти в режимі онлайн. Під час семінарів кандидати в експерти ознайомлюються з нормативно-правовою базою, що стосується Національної рамки кваліфікації, процесу акредитації кваліфікаційних центрів, особливостями професійних стандартів та професійних кваліфікацій тощо. По завершенню семінарів кандидати в експерти повинні пройти тестування.

Наступний етап відбору експертів передбачає проходження практичного тестування, що полягало у написанні потенційним експертом звіту на підставі вивчення заяви на проведення акредитації кваліфікаційного центру та супровідних документів. Він може проводитися в очному або дистанційному режимі. У випадку дистанційного практичного тестування після написання звіту експерт підписує його електронним підписом та відправляє на перевірку.

Якщо тестовий звіт було написано правильно, то кандидатура експерта затверджується на засіданні Національного агентства кваліфікації та вноситься до Реєстру кваліфікації.

Сергій Шаров,
доцент зав кафедри комп’ютерних наук