П’ятого квітня у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, під керівництвом ректора Володимира Кюрчева, відбулось розширене засідання ректорату. Воно проходило з дотриманням усіх карантинних умов.

Порядок денний складався з наступних питань:

1. Про зміну контингенту студентів університету у 2020-2021 н.р.
2. Про підготовку модернізованих (оновлених) освітніх програм на факультетах Університету.
3. Про співпрацю науково-педагогічних працівників Університету з ОТГ і впровадження наукових розробок науковців ТДАТУ у виробництво.
4. Різне.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Ломейко доповів про динаміку зміни контингенту здобувачів вищої освіти університету протягом навчального року. Було детально проаналізовано причини збільшення або зменшення контингенту за усіма спеціальностями і формами навчання, а також зроблено порівняльний аналіз з минулим навчальним роком. За результатами проведеного моніторингу було прийнято ряд організаційних заходів щодо збільшення контингенту здобувачів вищої освіти в ТДАТУ та покращення показників відвідуваності студентами аудиторних занять.

Декани факультетів доповідали про підготовку проєктів модернізованих (оновлених) освітніх програм (ОП) на факультетах Університету. Для того, щоб залишатися цікавими для споживачів освітніх послуг, необхідно не просто йти в ногу з часом, а й проводити постійний моніторинг ринку праці, передбачати зміни в технологіях для постійного удосконалення(ОП). Здійснення постійного моніторингу змісту вищої освіти полягає у періодичному аналізі та перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Виходячи з цього, гаранти і групи забезпечення ОП внесли зміни в ОП і запропонували провести громадське обговорення їх проєктів зі стейкхолдерами. Остаточні варіанти ОП розглянути на засіданнях випускових кафедр.

Директор інституту підвищення кваліфікації Геннадій Подшивалов доповів про співпрацю науково-педагогічних працівників Університету з ОТГ. На сьогодні це питання стоїть дуже актуально. Адже у теперішніх умовах заклади вищої освіти зобов’язані всіляко сприяти розвитку територіальних громад. Це, перш за все, підготовка затребуваних фахівців. Виконати це завдання можна лише знаходячись у тісній співпраці з керівниками громад. Для цього у нашому Університеті створена робоча група щодо проведення інформаційно-консультаційних, навчальних заходів для представників ОТГ та представників малого та середнього агробізнесу Запорізької області.

Проректор з НР Оксана Єременко доповіла про впровадження наукових розробок у виробництво. Наука у ТДАТУ посідає важливе місце. У нашому ЗВО функціонують 5 науково-дослідних інститутів:

• Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України.
• Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології.
• Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону.
• Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва.
• Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів.

З усіх питань, що розглядалися на засіданні ректорату, прийнято узгоджені рішення та дано відповідні доручення.

Редакційно-видавничий відділ