26 листопада було завершено роботу IІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», яка проходила на базі кафедри технічного сервісу та систем в АПК з 1 по 26 листопада.

Співорганізаторами заходу виступили Білоруський державний аграрний технічний університет, Варшавський політехнічний університет (Польща), Ташкентський державний аграрний університет (Узбекистан), Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет ім. Жангір хана (Казахстан), Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна (Казахстан), Каршинський інженерно-економічний інститут (Узбекистан), Вроцлавський університет природничих наук (Польща) та Аграрний університет Ім. Гуго Коллонтая (Польща). Впродовж місяця до оргкомітету надходили матеріали, які розміщувались на сайті конференції для обговорення. Обговорення проходило на форумі конференції.

Метою даного заходу було узагальнення результатів наукових досліджень та практичних знань у галузі агропромислових і харчових виробництв, інновацій в технологіях і технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу, техніко-технологічного забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва, енергозбереження в технологіях АПК.

В роботі конференції взяли участь 74 співробітника закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, здобувачів наукових ступенів, докторантів, аспірантів, магістрантів та здобувачів вищої освіти, фахівців з 10 закладів вищої освіти ближнього та дальнього зарубіжжя:

• Academy of Jakub from Paradyż, Poland;
• Warsaw University of Life Sciences – SGGW (WULS-SGGW), Poland;
• University of Agriculture in Krakow, Poland;
• Чеський університет природничих наук, м.Прага, Чехія;
• Ташкентський державний аграрний університет, м. Ташкент, Узбекистан;
• Білоруський державний аграрний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь;
• Білоруський державний технологічний університет, м. Мінськ, Білорусь;
• РУП “НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства”, м. Мінськ, Білорусь;
• Білоруський державний університет транспорту, м. Гомель, Білорусь;
• УО «Білоруська державна сільськогосподарська академія», м. Горки, Республіка Білорусь;

та 193 науково-педагогічних співробітника з 24 закладів вищої освіти України:

• Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна;
• Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь, Україна;
• Сумський національний аграрний університет, Суми, Україна;
• Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж національного університету харчових технологій, м. Суми, Україна;
• Сумський державний університет, Суми, Україна;
• Українське конструкторське бюро трансмісії та ходової частини, Лозова, Україна;
• Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна;
• Кам’янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa м. Кам’янець-Подільський, Україна;
• Коледж Подільського ДАТУ м. Кам’янець-Подільський, Україна;
• Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна;
• Інститут зрошуваного землеробства НААН м. Херсон, Україна;
• Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна;
• Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, Україна;
• Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна;
• Львівське ВПУ комп’ютерних технологій та будівництва, м. Львів. Україна;
• Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Київська обл., м. Глеваха, м. Київ, Україна;
• Національний транспортний університет, м. Київ, Україна;
• Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна;
• Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна;
• Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна;
• Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна;
• Державний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна;
• Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна;
• Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва, м. Запоріжжя, Україна;

В ході конференції проходило обговорення наступних напрямів:

• Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.
• Техніко-технологічне забезпечення виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва.
• Інтелектуальні технології в АПК.
• Новації у технічному сервісі машин та обладнання агропромислового комплексу.
• Енергозбереження і відновлювані джерела енергії в технологіях АПК, екологія та охорона природних ресурсів.
• Інноваційні методи підготовки фахівців АПК.

Загалом було представлено 182 доповіді. За результатами роботи конференції було сформовано Програму ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» та видано Збірник Матеріалів конференції. Наукові статті учасників будуть опубліковані у Науковому віснику ТДАТУ (фахове видання). Кожен учасник отримав сертифікат учасника конференції.

Організаційний комітет висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за активну участь в поданні матеріалів та їх обговоренні на форумі конференції.

Наталя Болтянська,
доцент кафедри ТСС АПК