Будь-яка кафедра факультетів агротехнологічного університету має на меті не лише вдосконалення освітнього процесу, а й вирішення наукових питань та актуальних проблем сільськогосподарського виробництва. Для реалізації цього завдання повинна бути налагоджена співпраця кафедри як з факультетами аграрних навчальних закладів країни, так і з науково-дослідними та проектними організаціями України, а також безпосередньо з компаніями, які займаються виробництвом сільськогосподарської техніки. Серед таких – «Гуляйпільський механічний завод».

Відповідно до договору про творчу співпрацю між ТДАТУ та дочірнім підприємством «Гуляйпільський механічний завод» ПАТ «Мотор – Січ» під керівництвом д.т.н., професора кафедри «Машиновикористання в землеробстві» (МВЗ) механіко-технологічного факультету Михайлова Є.В., аспіранти Задосна Н.О., Афанасьєв О.О., конструктори та технологи заводу розробили технічну документацію та робоче креслення лабораторно-виробничого стенду машини попереднього очищення зерна.

За свої кошти колектив заводу виготовив та передав на кафедру МВЗ стенд, який має продуктивність до 10 т/год. обробки пшениці. Технічний засіб може бути використано при попередньому очищенні насіння та сировини різних сільськогосподарських культур та в навчальному процесі університету.

Кафедра МВЗ висловила подяку директору заводу, к.т.н. Семенюті А.М., головному інженеру Гергецу В.І., майстру інструментальної дільниці Дудкі А.К., інженеру-енергетику Григорук С.А. та всім працівникам інструментальної дільниці заводу.

Директор заводу Семенюта А.М. відзначив переваги цього технічного засобу та побажав науковцям успіхів у впровадженні цієї розробки у виробництво.

Зусиллями викладачів ТДАТУ продовжує співпрацювати з рядом заводів та компаній. Це забезпечує університет можливістю надавати студентам різнобічну практичну підготовку, яку вони проходять на виробництві.

Кафедра МВЗ, прес-служба ТДАТУ