4букет (1)Колектив Таврійського державного агротехнологічного університету вітає ректора університету, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НААН України

Кюрчева Володимира Миколайовича

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур”.

Бажаємо Вам, шановний Володимире Миколайовичу творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань! Успіхів у всьому задуманому та нових плідних здобутків!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Щодо розглянутої роботи, слід зазначити наступне.

Робота “Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур” (авторський колектив-д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.В., д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.) має високу практичну та наукову цінність для сільського господарства України, а саме для сільськогосподарського машинобудування, має отримані нові закономірності динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур і їх захисту.

Створено конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів, що дало змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур. У порівнянні зі світовими аналогами розроблена техніка характеризується високими техніко-експлуатаційними показниками: продуктивність вища у 2 рази, питомі енерговитрати менші на 30%, її ціна нижча у 2-3 рази.

За активної участі авторів відновлено і започатковано виробництво сільськогосподарської техніки не лише у великих промислових центрах, а і у невеликих містах, де проблеми зайнятості є найгострішими. Найбільший прогрес намітився у виробництві ґрунтообробної і посівної техніки. Обсяги закупівлі зразків вітчизняних виробників сягає нині відповідно 70 і 50 %. Впровадження цих комплексів технічних засобів дало економічний ефект понад 2,5 млрд. грн.