16 – 18 березня 2017 року у Київському Палаці дітей та юнацтва були проведені VIІI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та V Міжнародна виставка «World Edu – 2017».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України вказаним виставкам офіційно надано СТАТУС МІЖНАРОДНИХ та включено до переліку виставок, що проводяться на території України ЗА УЧАСТІ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ УСТАНОВ.

Виставки мали на меті презентувати широкій громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління, молоді в широкому спектрі досягнення у реформуванні національної системи освіти, розвитку інноваційного освітнього простору як основи утвердження європейських стандартів у якості освіти, презентувати наукові здобутки педагогічних і наукових колективів, сучасні інноваційні педагогічні технології та досвід їх упровадження, мережеві проекти та програми надання дистанційних послуг, а також увесь спектр нагальних питань вітчизняної освітньої практики, ефективні напрямки міжнародної співпраці, міжнародної інтеграції.

На науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» відбулося обговорення актуальних питань ефективного розвитку сучасної освітньої галузі. Були широко представлені інноваційні здобутки закладів освіти та досвід їх упровадження в освітню практику, педагогічні технології, наукові та науково-технічні розробки, навчальні методики, інформаційні матеріали, обладнання для освітнього процесу. Відбулися також презентації досягнень, обмін досвідом практичних дій, що сприятимуть динамічному реформуванню галузі, підвищенню якості і конкурентоспроможності освіти, зміцненню міжнародного авторитету нашої держави.

Оргкомітет в рамках виставки проводив рейтингові конкурси з нагородженням Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Лідер післядипломної освіти», «Лідер міжнародної діяльності» та конкурси за тематичними номінаціями з нагородженням Золотими, Срібними, Бронзовими медалями.

         Наші здобутки:

  1. Таврійський державний агротехнологічний університет серед таких провідних ВНЗ України як Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет «Київський політехнічний університет», вдруге отримав найпрестижнішу високу нагороду – Гран-Прі «Лідер вищої освіти України».

Під час рейтингового конкурсу подані інформаційні матеріали оброблялися експертами за методиками Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та визначалися кращі ВНЗ за ідентифікаційними групами. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТДАТУ – ОДНА З КРАЩИХ СЕРЕД ВНЗ УКРАЇНИ.

Слід зазначити, що ТДАТУ вже має найпрестижніші нагороди: Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (ІІ Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2011»); Гран-Прі «Лідер наукової діяльності» (ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»); Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» (VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»).

  1. ТДАТУ також отримав престижну нагороду – ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «ІННОВАЦІЇ В УПРОВАДЖЕННІ В ОСВІТНЮ ПРАКТИКУ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ». Це висока оцінка результативності навчальної роботи університету останніх років. Під час конкурсу подані у 9-ти номінаціях інформаційні матеріали (в «нашій» номінації конкурсних робіт було 198 із загальної кількості в 873) оброблялися експертами Міністерства освіти і науки України та визначалися кращі ВНЗ.
  2. ТДАТУ також було відзначено дипломом Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України «ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ».

В рамках виставки на об’єднаній науково-практичній конференції виставок, за участі провідних науковців Національної академії педагогічних наук України та практичних працівників у галузі вищої освіти, ТДАТУ представив ряд доповідей. А саме: основна доповідь семінару «Впровадження в освітній процес ТДАТУ системи дистанційного навчання»; в рамках семінару виступи «Створення та впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності кафедр ВНЗ» та «Роль ВНЗ у формуванні соціального капіталу регіону».

Усі науково-педагогічні працівники університету, що готували семінари, а таких було 7 осіб, були відзначені Сертифікатами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Наш університет вкотре гідно був представлений на міжнародному освітянському форумі і в черговий раз отримав найпрестижніші нагороди. ВІТАЄМО ВСІХ!

Грицаєнко І.М., пом. ректора з ОВР

– учасник виставок від ТДАТУ,

фото автора