00114-16 березня 2019 року відбулися головні події освітньої галузі України – Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю ділової програми з найбільш актуальних і важливих питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів є найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

Метою виставок було – об’єднати учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, розвитку національних і міжнародних освітніх проектів і програм, сприяти встановленню ділових контактів, збагаченню досвідом, розвитку ініціативи в реалізації завдань, визначених сучасним розвитком нашої держави та надати можливість презентувати інноваційні досягнення, напрацювання закладів освіти та наукових установ, продемонструвати педагогам і фахівцям сучасні засоби навчання, обладнання для предметних кабінетів, проекти, програми та рішення для вдосконалення освітнього процесу. Студентам допомогти обрати майбутній фах, надати індивідуальні консультації щодо особливостей вступу, програм навчання, напрямів підготовки та спеціальностей, проходження практики, розвитку інфраструктури, можливостей навчання та працевлаштування в Україні, та за кордоном.

Програмою виставок було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних панелей, тренінгів за участю керівників, провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», практичних працівників галузі освіти та представників закордонних закладів освіти, міжнародних представництв, а також широкої громадськості.

Оргкомітет в рамках виставки проводив рейтингові конкурси з нагородженням Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», «Лідер післядипломної освіти», «Лідер міжнародної діяльності» та конкурси за тематичними номінаціями з нагородженням Золотими, Срібними, Бронзовими медалями.

Наші здобутки:

  1. Таврійський державний агротехнологічний університет серед провідних ЗВО України отримав престижну високу нагороду – Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти України».

Під час рейтингового конкурсу подані інформаційні матеріали оброблялися експертами за методиками Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та визначалися кращі ЗВО за ідентифікаційними групами. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТДАТУ – ОДНА З КРАЩИХ СЕРЕД ЗВО УКРАЇНИ.

Слід зазначити, що ТДАТУ вже має найпрестижніші нагороди: двічі Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (ІІ Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2011», VIII Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2017»); Гран-Прі «Лідер наукової діяльності» (ІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»); Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» (VІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016»).

  1. ТДАТУ також отримав престижну нагороду – ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «Створення та впровадження системи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в закладах вищої освіти». Це висока оцінка результативності освітнього процесу університету останніх років, ефективний початок роботи в університеті відділу моніторингу якості освітньої діяльності НМЦ ТДАТУ. Під час конкурсу подані у 8-ти номінаціях інформаційні матеріали (в «нашій» номінації конкурсних робіт було 178 із загальної кількості біля 1 тис.) оброблялися експертами Міністерства освіти і науки України та визначалися кращі ЗВО.
  2. ТДАТУ також було відзначено дипломом Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України «ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ У РЕФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ».
  3. В рамках виставки на об’єднаній науково-практичній конференції виставок, за участі провідних науковців Національної академії педагогічних наук України та практичних працівників у галузі вищої освіти, ТДАТУ представив доповідь – «Впровадження внутрішньої системи моніторингу якості освіти в ЗВО»; в рамках семінару виступи «Створення та впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності кафедр університету» та «Місце ЗВО у розвитку інноваційного потенціалу регіону».

Питання, що обговорювались: управління, контроль якості та інформаційне забезпечення навчального процесу ЗВО; рейтингова система оцінювання діяльності кафедр ЗВО; інноваційна діяльність Університетських центрів МОН України щодо створення соціального капіталу регіону. Цільова аудиторія – керівники середньої ланки ЗВО України.

Усі науково-педагогічні працівники університету, що готували семінар, а таких було 10 осіб, були відзначені Сертифікатами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

  1. ТДАТУ також отримав «Сертифікат якості наукових публікацій». Це висока оцінка наукових досягнень та інтернет-публікацій ТДАТУ останніх років.

Цей вид діяльності ЗВО України оцінюється за участі Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, яка створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997. В основу створення мережі покладено концепцією, ухвалену міжнародною нарадою «Комп’ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ). Головним призначенням мережі УРАН є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Наш університет вкотре гідно був представлений на міжнародному освітянському форумі і в черговий раз отримав найпрестижніші нагороди.

ВІТАЄМО ВСІХ!

Грицаєнко І.М., пом. ректора з ОВР – учасник

виставок від ТДАТУ, прес-служба ТДАТУ