20 лютого 2020 року пішов з життя видатний вчений та діяч у галузі освіти і науки Володимир Аксентійович Дідур.

Видатний науковець, доктор технічних наук, професор, член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти, президент Українського відділення МААО.

Життя Володимира Аксентійовича було нерозривно пов’язане з університетом. Випускник МІМСГ, який пройшов шлях від асистента до завідувача кафедрою, проректора з наукової роботи.

Володимир Аксентійович – засновник наукової школи «Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК». Під його керівництвом школа досягла значних здобутків в галузі використання відновлювальних джерел із рослинної сировини для виробництва біопалива для мобільної енергетики, розроблено принципово нову технологію та технологічне обладнання для переробки рицини на касторову олію для виробництва біодизеля.

Плеяда учнів Володимира Аксентійовича налічує 2 докторів та 11 кандидатів технічних наук. Впродовж багатьох років професор Дідур очолював спеціалізовану вчену раду з присудженню наукових ступенів в області механізації сільського господарства.

Держава високо цінила внесок вченого в справу підготовки інженерно-технічних кадрів для сільського господарства. Він був нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України», кавалер орденів «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ і ІІ ступеню, знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ та ІІ ступеню, знаком «За наукові досягнення», трудовою відзнакою «Знак Пошани», чисельними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики України.

Ім’я Дідура Володимира Аксентійовича увійшло до книги «Золотий фонд нації. Українці: творчість, інновації, інвестиції».

У пам’яті колег, його учнів і студентів він залишився добрим, чуйним, зразком самовідданого служіння освіті, науці,Університету.

Світла пам’ять Людині, Вченому…

Ольга Білоцька,
відділ інформації та аналітики ЦІТІС