Наукова бібліотека надає Топ-10 найпопулярніших публікацій в Інституційному Репозитарії ТДАТУ на 1 жовтня 2017 р. , які переглядалися найчастіше:

  1. Надикто, В. Т. GPS-навігатор на сівбі просапних [Текст] / В. Надикто // FARMER. – 2010. – N3. – С. 94-95. – 340 звернень

 

  1. Яворська, Т. І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу [Текст] / Т. І. Яворська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – 2010. – № 3. – С. 77-80. – 304 звернень

 

  1. Сучасні проблеми оранки як особливого прийому обробітку грунту [Текст] / В. В. Адамчук, В. М. Булгаков, С. П. Танчик, В. Т. Надикто // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал української академії наук. – 2016. – № 1. – С. 5-10 – 298 звернень

 

  1. Определение установившейся угловой скорости вала планетарного гидромотора в гидроприводах [Текст] / В. А. Дидур [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства : республиканский межвед. темат. науч.-техн. сборник / редкол.: И. П. Масло [и др.]. – К. : Урожай, 1988. – Вып. 68. – С. 23-25 – 280 звернень

 

  1. Потайчук, В. М. Исследование причин отказов гидропривода рабочих органов разбрасывателей минеральных удобрений [Текст] / В. М. Потайчук, В. А. Дидур, В. Е. Черкун // Развитие гидрофикации тракторов и сельскохозяйственных машин : тезисы докл. всесоюзной науч.-техн. конф. (9-11декабря 1975 г., г. Винница) / НАТИ. – М., 1975. – С. 89-90 – 280 звернень

 

  1. Гвоздєв, О. В. Установка для дослідження процесу змішування сипучих матеріалів [Текст] / О. В. Гвоздєв, С. В. Петриченко, О. О. Мирошниченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 7. – С. 34-41 – 266 звернень

 

  1. Андрущенко, О. С. Фундамент конкурентоздатності бізнесу [Текст] / О. С. Андрущенко, Ю. М. Андрущенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь : Люкс, 2014. – № 2 (26). – С. 43-46 – 264 звернень

 

  1. Юдовинський, В. Б. Нове в методології технологічної підготовки студентів [Текст] / В. Б. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2008. – Вип. 12. – С. 30-32. – 260 звернень

 

  1. Борохов, И. В. Анализ методов и технических систем для дистанционного измерения диэлектрических параметров биологических объектов [Текст] / И. В. Борохов, Ю. М. Федюшко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове вид. / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві”. – С. 351-357. – 245 звернень

 

  1. Мельник, О. О. Впровадження стандарту якості ISO 9000 у вищому навчальному закладі [Текст] / О. О. Мельник // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання / ТДАТА. – Мелітополь, 2008. – Вип. 12. – С. 8-12. – 230 звернень

 

Наукова бібліотека ТДАТУ запрошує вчених університету активніше розміщувати наукові статті, публікації в електронному архіві ElarTSATU для підтримки ініціативи відкритого доступу до наукових досліджень та підвищення рейтингу університету у світовому просторі.