IMG_5481Стратегія розвитку сучасної української вищої освіти та її інтеграція у європейський освітній простір висуває нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців різних галузей. Розширення та інтенсифікація міжнародного партнерства потребують якісно нового рівня освіти, який сприяв би формуванню усебічно розвиненої та конкурентоспроможної особистості, здатної до успішної міжкультурної професійної взаємодії та комунікації.

Саме тому у рамках роботи студентських гуртків науково-технічного перекладу троє студентів ТДАТУ – Олександр Курашкін (механіко-технологічний факультет), Олег Калінін (факультет агротехнологій та екології) та Родивон Ємельянов (факультет економіки та бізнесу) успішно завершили дистанційні курси від провідних університетів Великобританії, запропоновані освітньою платформою FutureLearn.com, та отримали сертифікати, що підтверджують високий рівень знань теоретичних основ та специфіки обраної теми.

Освітня онлайн-платформа FutureLearn була заснована у 2012 р. британськими університетами-партнерами The Open University, University of Birmingham, University of Bristol, Cardiff University, University of East Anglia, University of Exeter, King’s College London, Lancaster University, University of Leeds, University of Southampton, St Andrews University, and University of Warwick, до яких пізніше приєдналось більше ста університетів та освітніх організацій зі всього світу. Слухачам курсів надається унікальна можливість прослухати лекції англійською мовою, виконати тестові та відкриті завдання, спілкуватись зі студентами різних країн світу.

На сьогоднішній день платформа FutureLearn пропонує широкий спектр освітніх курсів різноманітної тематики. Зокрема, студент 31АІ групи Олександр Курашкін  (науковий керівник Лемещенко-Лагода В.В.) успішно завершив двотижневий курс «The Internet of Things: the rise of connected devices» від Coventry University та Institute of Coding, що присвячений перспективам розвитку та використання технології Інтернету Речей у сучасному світі.

Родивон Ємельянов, студент 31 МН групи (науковий керівник Кривонос І.А.), отримав ґрунтовні знання головних стратегій цифрового маркетингу та особливостей планування успішної маркетингової кампанії, обравши двотижневий курс «Create a social media marketing campaign» від University of Leeds та Institute of Coding.

Студент 41 АГ групи Олег Калінін (науковий керівник Лемещенко-Лагода В.В.) обрав навчальний курс «Grand challenges: food for thought» від University of Exeter та Eden Project, зосередивши свою увагу на проблемі збереження земельних угідь в умовах інтенсивного ведення сільського господарства.

Підвищити рівень своєї педагогічної майстерності вирішили й наукові керівники студентів, викладачі кафедри «Іноземні мови» Кривонос І.А. та Лемещенко-Лагода В.В., які успішно завершили курси «Nutrition and wellbeing» від University of Aberdeen та «Understanding English dictionaries» від Coventry University, The Alan Turing Institute та Macmillan Education.

Вітаємо слухачів курсів із успішним завершенням та отриманням міжнародних сертифікатів. Бажаємо нових звершень та наукових досягнень.

Лемещенко-Лагода Вікторія Володимирівна,

заступник голови РМУС ТДАТУ (ННІЗУП),

викладач-стажист кафедри «Іноземні мови»