Для перспективного розвитку економіки і промисловості України, зокрема міста Мелітополя, для зростання конкурентної спроможності українських товарів необхідно створювати такі умови, щоб промисловість була зацікавлена у розвитку української науки. На жаль, мусимо констатувати, що в країні розірваний зв’язок між наукою та виробництвом через те, що багато підприємств закрито, а нові підприємства ще не досить потужні для фінансування науково-дослідних робіт.

Кафедра ТКМ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного знаходиться у постійному науковому пошуку, роботі з впровадження результатів своїх розробок у навчальний, виробничий та промисловий процеси, розроблює нові напрямки співробітництва з провідними науковими інституціями та промисловими підприємствами міста Мелітополя. Про це свідчать різного роду науково-дослідні договори з тими підприємствами міста, які мають значний виробничо-господарський та інноваційний потенціал і демонструють позитивні результати діяльності.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Виробниче підприємство «Термоліт плюс» – провідний машинобудівний завод, який спеціалізується на виробництві обладнання, нагріву, загартування, термічної обробки металів та систем охолодження цього обладнання. Проте на підприємстві існують виробничі проблеми, які неможливо вирішити без залучення наукового потенціалу. Декілька з них:

– вибір матеріалів нагрівачів муфельних печей, виготовлених з фехралей та ніхромів;
– обґрунтування вибору матеріалу для захисту від окислення деталей в шахтних печах;
– розробку технології патентування для бунтів дроту з вуглецевих та легованих сталей;
– вибір сучасних матеріалів для футеровки печей;
– рекомендації, щодо модернізації системи рекуперації тепла.

У січні 2020 року з підприємством ТОВ «Виробниче підприємство «Термоліт плюс» було укладено договір на виконання науково-дослідної роботи з вдосконалення технічних та технологічних характеристик обладнання для термообробки та плавки. Договір на виконання науково-дослідної роботи розрахований на один рік і передбачає розробку експертних висновків та рекомендацій, які включають:

– порівняльний аналіз матеріалів нагрівачів муфельних печей, виготовлених з фехралей та ніхромів;
– обґрунтування та вибір матеріалу для захисту від окислення деталей в шахтних печах;
– розробку технології патентування для бунтів дроту з вуглецевих та легованих сталей;
– вибір сучасних матеріалів для футеровки печей;
– рекомендації, щодо модернізації системи рекуперації тепла.

Робота буде виконувалась згідно затвердженого календарного плану та була обумовлена вартістю договірної ціни. Результати експериментальних досліджень стали основою для розробки експертних висновків та рекомендацій.
14 грудня 2020 року на ТОВ «Виробниче підприємство «Термоліт плюс» з метою розгляду питань виконання договору прибула делегація з ТДАТУ, зокрема з кафедри ТКМ, – к.т.н., доцент Віталій Черкун та ас. Олександр Парахін.

Під час візиту була проведена зустріч з директором підприємства Мурадом Ісаєвим та провідними конструкторами заводу. Було надано експертні висновки та рекомендації щодо вдосконалення технічних та технологічних характеристик обладнання для термообробки та плавки.

За результатами виконання договору науково-дослідної роботи було підписано акт здачі приймання науково-технічних послуг.
Слід відзначити, що для того, аби налагодити зв’язок між наукою та виробництвом, необхідно постійно дбати про організацію сучасних наукових лабораторій та підприємств, спрямовувати зусилля на відродження та створення національних наукових шкіл. У науку необхідно вкладати кошти і контролювати їх цільове використання, ініціювати перспективи, зокрема, для обдарованої наукової молоді.

Віталій Черкун,
доцент кафедри ТКМ