DSC_0023З 4 по 6 вересня Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була організована  та проведена третя міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».

Оргкомітет конференції отримав 126 матеріалів доповідей науковців з 59 навчальних закладів та організацій 17 країн світу. Серед них: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Ірак, Іспанія. Італія, Казахстан, Китай, Марокко, Норвегія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Узбекистан,  та Україна.

Конференція проводилась на базі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ імені Дмитра Моторного та СОК «Салют», що розташований на березі Азовського моря (смт. Кирилівка).

В рамках проведення конференції було продемонстровано роботу обладнання харчових виробництв на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, відбулися пленарне та секційні засідання, круглі столи. Вони  були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства, інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.

За результатами обговорення доповідей конференції, були схвалені їхні основні положення, відзначена актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також висока якість, наукова новизна та глибина досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. Також учасники конференції мали можливість встановити зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ЗВО та проведення спільних наукових досліджень.

Згідно з резолюцією ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», вважається за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за наступними напрямками:

– розробка сучасного обладнання харчових виробництв;

  • удосконалення процесів переробки сільськогосподарської сировини;
  • розробка нових прогресивних технологій харчових продуктів із заданими властивостями;
  • використання системи НАССР для удосконалення існуючих та створення нових технологій продукції високого рівня безпечності та якості;
  • розробка стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії з метою створення умов для посилення їх конкурентоспроможності.

Пропонується активізувати роботу: з рекламування та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності і укладанню угод на виконання наукових досліджень і розробок за замовленнями підприємств; з підготовки пропозицій щодо комерціалізації завершених науково-дослідних робіт для формування електронної бази даних із метою розміщення їх в міжуніверситетській мережі трансферу технологій та активізувати роботу вчених до виходу зі своїми розробками на ринок. Не менш важливо створення своїх компаній або продажу ліцензій на технології іншим фірмам, щоб спонукати вчених звертати свої дослідження в реальні джерела доходів.

Визначені важливі пункти резолюції конференції, на які треба робити акценти:

  • Здійснювати роботу із активного залучення колег зі споріднених ЗВО, а також представників ділових кіл різних міст України, закордонних організацій та фірм до спільних наукових розробок в межах програми Горизонт 2020.
  • Розвивати партнерство з промисловцями і підприємцями та проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій з метою залучення їх до створення нових та впровадження існуючих видів обладнання, технологій у виробництво.
  • Розширювати міжнародні зв’язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у фахових українських виданнях та науковців України у зарубіжних виданнях.

Гості конференції відвідали Національний історико-археологічного заповідник “Кам’яна могила”.

Інформаційний супровід: ТарасенкоВ.Г.,

 доц. кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика