МОН (1)Проєкт професійного стандарту на посади «Асистент», «Викладач», «Старший викладач», «Доцент», «Професор» розроблено відповідно до частин першої та другої статті 39 Закону України «Про освіту» та Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 р. № 74. Метою професійного стандарту є визначення вимог до професійних компетентностей викладачів закладів вищої освіти, створення умов для їхнього професійного розвитку та підвищення якості їхньої праці.

Зауваження і пропозиції до проєкту надсилати до 1 березня 2020 року на електронну адресу panych@mon.gov.ua, Олена Панич.

Детальніше тут.

Також Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення  проєкт наказу  «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450 та затвердження рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників закладів вищої освіти».

Проєкт наказу розроблено відповідно до частин другої та третьої статті 56 Закону України «Про вищу освіту», якими передбачено, що:

рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом вищої освіти. Метою наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються до 02 березня 2020 року на електронну адресу: kea@mon.gov.ua.

Детальніше тут.