1Якщо на лекціях студенти постійно працюють, поповнюючи свої конспекти корисною і потрібною інформацією, а на самостійній роботі напружують мозок у пошуках правильного рішення; то лабораторна робота – це більш захоплююче заняття, яке поєднує в собі перевірку знань та отримання колосального досвіду з певної теми.

На кафедрі електротехніки і електромеханіки імені профессора В.В. Овчарова доцентом Вовком О.Ю. було розроблено лабораторну роботу «Дослідження кола синусоїдного струму у режимі компенсації реактивної потужності індуктивності навантаження», яка впроваджена у навчальний процес студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Метою цієї роботи є отримання практичних навичок при визначенні комплексів опорів, діючих значень напруг та струму, потужностей та побудови векторних діаграм у лінійному нерозгалуженому електричному колі синусоїдного струму з лінією електропередачі і активно-індуктивним навантаженням у режимі компенсації реактивної потужності індуктивності навантаження символічним методом.

Компенсація реактивної потужності навантаження активно-індуктивного характеру (електродвигунів, світильників денного світла, тощо) є актуальним прикладним завданням. Зменшення кількості реактивної енергії, якою навантаження обмінюється з джерелом, дозволяє збільшити пропускну спроможність ліній електропередачі (тобто збільшити кількість електроенергії, яку передають лініями електропередачі від джерела), а також знизити втрати потужності в лінії електропередачі.

Під час виконання лабораторної роботи в аудиторії №1.212 з теоретичних основ електротехніки студенти із задоволенням поринули у світ експериментів, закріплюючи знання, які вони отримали під час лекцій та самостійної роботи з цієї теми. Під час роботи студенти вимірювали активну потужність, напругу та силу струму при відсутності компенсації, при частковій компенсації, при повній компенсації та при перекомпенсації. За результатами вимірювань та розрахунків, вони будували векторні діаграми, за допомогою яких спостерігали за фізичними процесами в електричному колі. На завершення, студенти виявили бажання проводити більше таких лабораторних робіт, які мають дослідницький характер.

Доцент кафедри ЕТЕМ Вовк О.Ю.