Кафедра екології та охорони навколишнього середовища вже багато років співпрацює з Азово-Сиваським національним природним парком в рамках спільної наукової роботи, студентських дуальних практик, навчання тощо.

Цього разу навчальна практика з дисципліни «Загальна екологія» 21 ЕК групи спеціальності 101 «Екологія» відбулася на острові Бірючий, на території якого знаходиться Азово-Сивашський національний природний парк.

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу підготовки екологів у ТДАТУ. Маючи теоретичну основу, студенти-екологи користуються здобутими знаннями під час проходження практики, враховуючи отримані відомості про головні закономірності функціонування біосфери, головні екологічні закономірності, глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Програмою практики передбачено також поглиблення набутих знань, закріплення загальних і фахових компетентностей з фундаментальних дисциплін.

Отже, метою практики, перш за все, є формування у студентів навичок проведення екологічних досліджень природних екосистем та їх біотичних складових.

Прес-служба ТДАТУ