photo_2019-09-12_12-30-4412 вересня відбулося перше засідання Відділу моніторингу якості освітньої діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного в новому навчальному році.

Захід пройшов в розширеному форматі. Окрім членів Відділу були присутні: перший проректор Скляр О.Г., проректор з науково-педагогічної роботи Ломейко О.П., декани факультетів, проектні групи з освітніх програм. На засідання розглядалися актуальні питання щодо впровадження рекомендацій Національного агентства стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості в політику університету.

Відповідно цим рекомендаціям слід зазначити, що «внутрішня система забезпечення якості має на меті створення алгоритму постійної інституційного уваги до якості освіти, включно з переглядом і покращенням навчальних курсів та освітніх програм».

Внутрішні стейкхолдери повинні розробляти і втілювати цю Політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів (ESG-2015).

11 липня 2019 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 977 затверджено Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. В ньому прописано наступне: «Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми». Саме тому на засіданні Відділу моніторингу розглядалися наведені критерії оцінювання та вимоги до їх виконання, форми відомостей про самооцінювання освітніх програм, порадник для закладів вищої освіти.

Також, було затверджені план Відділу моніторингу освітньої діяльності на 2019-2020 навчальний рік, в якому були внесені зміни у зв’язку з вище наведеними вимогами, план семінарів Вищої школи педагогічної майстерності та оновлення вкладки «Якість освіти» на сайті університету.

За матеріалами: Відділ моніторингу якості освітньої діяльності