4букет (1)

7 червня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 18.819.01 щодо захисту докторської дисертації зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Розглядалася робота здобувача  к.т.н., доцента Журавля Дмитра Павловича за темою “Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів ”. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Дідур Володимир Аксентійович ; офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Черновол Михайло Іванович ; доктор технічних наук, професор Войтов Віктор Анатолійович; доктор технічних наук, професор Войтюк Валерій Дмитрович.

Вітаємо Журавля Дмитра Павловича  з успішним захистом дисертації, бажаємо подальших наукових досягнень!