Нині наша країна відчуває гостру потребу системних дій у сфері промислової політики, успішна реалізація якої дозволить якщо не вирішити, то принаймні суттєво пом’якшити проблеми національного ринку праці. Одним із кроків такої політики є пошук шляхів зайняти своє місце у практичній реалізації світової доктрини Індустрія 4.0.

Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету своє місце вбачають у реалізації наукових ідей через винахідницьку продукцію. У першу чергу це винаходи, корисні моделі, авторські права тощо.

В організаційному плані неоціненну допомогу винахідникам надає створений при науково-дослідній частині нашого університету відділ з питань інтелектуальної власності та інформації. З 2007 року його постійно очолює висококваліфікований провідний інженер Богданова Л.В., яка має спеціалізований диплом фахівця з патентно-ліцензійної роботи.

Багаторічний системний характер співробітництва науковців ТДАТУ з цим відділом поступово приніс свої вагомі творчі результати. Уже більше десяти років поспіль науковці-винахідники нашого ЗВО щорічно отримують більше 100 документів на інтелектуально-винахідницьку власність. У підсумку, загальний їх доробок нині перевищив позначку 1000.

У 2018 р. науковою спільнотою Таврійського ДАТУ подано рекордну поки що кількість ‒ 319 заявок щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності. Із них з них 47 заявок ‒ на авторські права.

Саме тому за результатами винахідницької діяльності Таврійський ДАТУ постійно посідає II місце серед усіх аграрних ЗВО України. За даними Центру міжнародних проектів «Євроосвіта», сформованих ним у рамках підготовки рейтингу «ТОП 200 Україна», у 2017 р. наш університет за результатами винахідницької роботи увійшов до десятки кращих серед усіх закладів вищої освіти України. За результатами 2018 р. Таврійський ДАТУ підвищив свій рейтинг, посівши 4 місце у вказаному рейтингу.

Цілком зрозуміло, що загальний результат роботи колективу є сумою складових творчої діяльності кожного його члена. За останні роки винахідницької діяльності у Таврійському ДАТУ два співробітники отримали високі державні нагороди ‒ звання «Заслужений винахідник України». Лише одним із них ‒ Малютою С.І. ‒ за один рік подано 103 заявки на винаходи і корисні моделі. Низка співробітників навчального закладу у своєму доробку мають близько 100 документів на об’єкти інтелектуальної власності.

Безумовно, що отриманий досвід винахідництва викладачі університету передають студентам шляхом активного залучення їх до науково-творчої діяльності. Лише у 2018 році за участі студентів було отримано більше 70 документів на інтелектуальну власність.

З 2016 року у Таврійському ДАТУ під керівництвом Заслуженого винахідника України Малюти С.І. функціонує студентське конструкторське бюро (СКБ). Матеріальну базу цього СКБ складає клас сучасних нових комп’ютерів, а також 3 принтери, які здійснюють роздрук у 3-D форматі.

Навчально-методичною базою роботи СКБ є вперше розроблена у Таврійському ДАТУ і у 2018 р. презентована на міжнародній науково-практичній конференції «Цифрова освіта» навчальна STEM-система. Вона допомагає викладачам не лише спрямовувати увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвивати творчу складову особистості та її креативно-критичне мислення.

Нині студенти конструкторського бюро, використовуючи вищезгадану STEM-систему, працюють над розробленням запатентованого з їх участю знаряддя як для суцільного, так і міжрядного обробітку грунту.

                             Електронний і роздрукований на 3-D принтері запатентований студентами варіант секції нового культиватора

Поряд з власне винахідницькою діяльністю науковці Таврійського ДАТУ намагаються здійснювати відповідні кроки у напрямку практичної реалізації своїх інтелектуальних розробок. Для прикладу, розроблений ними технологічний модуль до модульного енергетичного засобу (МЕЗ) захищено патентом на промисловий зразок. Останній у складі розробленого нами у співпраці з Національним науковим центром «ІМЕСГ» НААН України зразком МЕЗ-100 демонструвався на виставці «Агро 2017».

Технологічний модуль МЕЗ                                                            Технологічний модуль у складі МЕЗ-100

Нині цей енергетичний засіб проходить експлуатаційно-технологічну польову оцінку. Наразі маємо досить обнадійливі практичні результати.

Отримання подальшого реального позитивного результату від технічної реалізації запатентованих розробок науковці Таврійського ДАТУ вбачають у тісній співпраці зацікавлених сторін, до якої вони охоче усіх запрошують.

Проректор з наукової роботи ТДАТУ В. Надикто