27 січня 2021 року відбувся семінар, присвячений оцінці, оптимізації і просуванню сайту ТДАТУ, на якому були присутні завідувачі кафедр та особи, відповідальні за наповнення сайтів кафедр. З вступним словом виступили ректор Володимир Кюрчев та проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Ломейко. 

Роль веб-представництва ЗВО як основного засобу інформування абітурієнтів, роботодавців, партнерів сьогодні різко зросла. Перевагами веб-сайту є загальнодоступність і інформаційна мобільність. У період вступної кампанії різко підвищується комунікаційна складова діяльності ЗВО, що конкурують між собою за залучення абітурієнтів. Головним комунікаційним засобом стає сайт, який об’єднує сайти структурних підрозділів, університетських спільнот, аж до сайтів окремих викладачів і студентів. У зв’язку з цим максимально повне відкриття закладом вищої освіти своєї інформації, доступне її уявлення, реалізація політики інформаційної відкритості набуває важливого значення.

З доповідями виступили керівник Центру інформаційних технологій і систем Ігор Маніта та контент-менеджер сайту Наталя Болтянська. Було розглянуто наступні питання: пріоритетні функції сайту університету, вибір необхідних елементів структури, оптимізація змісту та функціональності сайту з точки зору різних цільових груп, цілі і способи моніторингу аудиторії університетського сайту, роль веб-сайту в формуванні бренду ТДАТУ, місце і роль сайту в створенні і підтримці університетських професійних співтовариств тощо.

За результатами семінару були розроблені пропозиції щодо оптимізації і просуванню сайту університету. Роботу було визнано змістовою і плідною.

Наталя Болтянська,
начальник науково-методичного центру